Dermoid Kist Nedir

Yayınlanma Tarihi: Ekleyen:

Kategoriler
3759

Kadın yumurtalıklarında görülen iyi huylu kist olan dermoid kistler, farklı büyüklüklerde ve garip görünümde olan kistlerdir. Dermoid kistlerin büyüklükleri 2-3 cm’den 20-30 cm’ye kadar değişebilir. İçerisinde saç, kıl, tırnak, diş, kemik, sinir dokuları olup bazı kistlerin içerisinde tiroid dokusu da bulunur. İçlerinden yoğun sıvı bulundururlar. İçerisinde tirodi sıvısı olan kistler, aşırı tiroid hormonu salgılanmasına sebep olur, bu kist struma ovarii adı verilir. Genel olarak dermoid kistler sağ ve sol tek yumurtalıkta bulunur. İki yumurtalıkta görüldüğü durumlar nadirdir.

Germ hücreleri, hamileliğin başalngıcında insandaki dokuları oluşturan önemli hücrelerdir. Dermoid kistler, germ hücrelerinden oluşur. Germ hücreleri, hamilelik ilerledikçe bebeğin doku organlarını ve dokularını oluşturur. Yetişkinlerde oluşan dermoid kistler, bu germ hücrelerinden meydana geldiği için, kist geliştikçe insanda bulunan özellikle ektoderm dokular saç, tırnak, kıl gibi dokular bulunur.

Dermoid kistler, ultrasonografide görülen şüpheli görüntüleri ile kendilerini belli ederler. Bazı durumlarda tomografi ya da MR sonuçlarında da görülebilir. Farkedilen bu durumun netleşmesi için, laparoskopi ile kist içeriğine bakılır ve patolojik değerlendirme ile kesin tanı konulur.

Dermoid kistlerin kansere dönme olasılığı oldukça düşüktür. Olguların %1 ila %2 sinde kanser uzun vadede kansere dönüşme görülebilir.

Dermoid Kist Belirtileri

Dermoid kist hastalarının belirgin bir şikayetleri söz konusu değildir.  Kasık ağrısı, cinsel ilişki sırasında ağrı gibi şikayetler söz konusu olabilir. Kist büyük ise, karında şişlik görülebilir.

Dermoid kistler bazı komplikasyonlara neden olabilir. Bu komplikasyonlar torsiyon, enfeksiyon, rüptür ve kanserdir.

Torsiyon:  Dermoid kistlerin neden olduğu en korkulan ve en sık rastlanılan komplikasyonudur. Dermoid kistler, içerdiği dokular ve yoğun sıvı nedeniyle ağır bir kisttir. Bu ağırlık, yumurtalığın kendi etrafında dönmesine neden olabilir. Buna torsiyon denir. Torsiyon varlığında, yumurtalığa giden kan akımı azalır ve kesilir. Kan akımın kesilmesi kangerene yol açar. Torsiyon ağrı ile kendini belli eder ve ağrı giderek artar. Tam torsiyon olmadığı durumlarda hafif bir ağrı söz konusu olabilir. Yumurtalık normal konumuna dönebilir ve ağrı kaybolur.

 

Enfeksiyon: Nadir görülen bir komplikasyondur.

Rüptür: Kistin patlaması yani rüptüre olması, kendiliğinden olabildiği gibi torsiyona bağlı da gelişebilir. Ani patlama durumunda şok gelişir. Dermoid kistlerin içerdiği kıvamlı sıvı ve dokular karın zarını irrite eder ve tehlikeli bir durum olan kimyasal peritonite denilen kimyasal karın zarı iltihabına sebep olabilir. Bazı durumlarda ise küçük bir patlama alanından sızıntı olması nedeni ile karın ağrısı, karın içerisinde şiddetli iltihap ve yapışıklıklar söz konusu olabilir.

Kansere Dönüşme: Kansere dönüş olasılığı oldukça düşük olup, uzun vadede %1-2 arasındadır.

dermoid kist nedir 1

Dermoid Kist Tedavisi

Dermoid kist ilaç tedavisi yoktur. Cerrahi müdahale ile kistin alınması gereklidir. Dermoid kist ameliyatı, laparoskopik ya da açık ameliyat şeklinde yapılır. Çok sık olmasa da dermoid kist ameliyatında kist ile birlikte yumurtalığın alınması da söz konusudur. Dermoid kist ameliyatı sonrasında kistin içindeki sıvı kıl, saç, diş gibi yapılardan temizlenir ve patolojiye gönderilir.

Dermoid Kist Ameliyatı Sonrası Hamilelik

Dermoid kistler tek başına hamilelik için engel değildir. Dermoid kist ve gebelik ikilisi için cerrahi müdahale için kara verilirken bazı kriteler göz önünde bulundurulur.

dermoid kist nedir 2

  • Kistin büyüklüğü ve yapısı
  • Hastanın yaşı
  • Yumurtalık rezervi
  • Şikayetlerin seviyesi ve durumu ( adet ağrıları, cinsel ilişki sırasında ağrı)
  • Hamilelik isteme süresi
  • Daha önceden geçirdiği ameliyatlar
  • Diğer tüp bebek faktörleri (sperm durumu gibi)

Tüm bu durumlar göz önünden bulundurularak dermoid kist ve hamilelik için bir yol haritası çizilir ve uygulanır.

Yorumlarınızı Bekliyoruz